هدف این وبلاگ اشنایی بقیه مساجد با کارها و برنامه های این کانون می باشد